Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Wyszukiwarka

Prosimy o przesyłanie formularzy w formacie PDF lub innym obsługiwanym przez programy : Microsoft Office (*.docx) , Libre Office (*odt) .
Reklamacje prosimy przesyłać pod adres mailowy : e-sklep@eurokabel.pl

Formularz ODT

Formularz DOCX

Formularz PDF

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną,

która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest

niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym

przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a

sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia

przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie

wymiany produktu.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na

koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z

umową.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej

wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym

ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez

sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad

lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej

zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku

uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce

wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu

(najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód

zakupu).

7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo

usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż

termin ten wynosi do 14 dni.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient

może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 41 274 02 74 (koszt połączenia jak za

połączenia lokalne).

Witryna stworzona na platformie